кабел

 • 111випробування пластів — опробование пластов testing of producing horizons, seam testing, formation testing *Förderhorizonttest – визначення меж продуктивного інтервалу нафтогазоносного пласта, його нафтогазонасиченості, а також величин пластового тиску і температури;… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 112вологомір — влагомер moisture meter, moisture tester *Feuchtemesser прилад для вимірювання вологості газів, рідин та твердих тіл. Для вимірювання вологості рідин (тобто вмісту домішки води в рідині, для якої вода не є осн. компонентом, напр. в нафті)… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 113електропостачання гірничих підприємств — электроснабжение горных предприятий power supply of mines *Stromversorgung der Bergbaubetriebe забезпечення енергоустаткування гірн. підприємств електричною енергією. Перше пром. впровадження електроенергії на гірн. підприємствах для сигналізації …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 114кабелеукладач — кабелеукладчик cable laying machine Каbelverlegemaschine, Каbelverleger пристрій, розташований на конвеєрі з боку виробленого простору і призначений для автоматичного укладання (при русі гірничої машини) електричного кабелю та інших комунікацій у …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 115кабель — cable Каbel виріб з однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, вміщених у герметичну захисну оболонку. Застосовується переважно для передачі на віддаль електричної енергії (силовий кабель) або електричних сигналів (кабель зв’язку). Див.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 116каверномір — каверномер caliper, downhole gage Kavernenmeßgerät, Lehre, Kаlibermeßgerät, Kalibersonde, Kalibermesser прилад для вимірювання поперечного розміру свердловини. К. складається з свердловинного приладу, що спускається в свердловину на каротажному… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 117каротажна станція — карот(т)ажная станция well logging unit Karot(t)agestation установка для проведення повного комплексу геофіз. досліджень експлуатац. і дослідницьких бурових свердловин. К.с. призначена для спуску і підйому в свердловини (глиб. 300 10000 м) на… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 118квершлаґ — квершлаг crosscut, cross heading, cross entry *Querschlag горизонтальна (рідше похила) гірнича виробка, що проходить по породах під кутом понад 90 45° до площини простягання родовища і не виходить безпосередньо на земну поверхню. Служить для… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 119Инженерные войска — ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА, назначаются для примѣьенія на войнѣ всѣхъ соврем. в. техн. средствъ въ качествѣ непосредств. исполнителей болѣе сложныхъ и отвѣтств. работъ или только какъ руков ли при войскахъ. По отдѣл. спец стямъ И. войска назначаются:… …

  Военная энциклопедия

 • 12017.200.20 — Прилади для вимірювання температури ГОСТ 4.156 85 СПКП. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей (в части термометров манометрических заменен ГОСТ 16920… …

  Покажчик національних стандартів